Akreditace pro Všeobecnou fakultní nemocnici

Spojená akreditační komise ČR (SAK) udělením akreditace Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) dne 23. 6. 2014 potvrdila kvalitu a bezpečí péče pro pacienty v tomto zdravotnickém zařízení. V Česku má nyní akreditaci 89 zdravotnických zařízení, z toho mezinárodní akreditaci JCI čtyři.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček při této příležitosti dodal, že hodlá do úhradové vyhlášky na rok 2015 prosadit vyšší úhrady pro všechny nemocnice s akreditací.

Akreditační proces probíhal ve VFN 16. až 20. června 2014. VFN vyhověla všem akreditačním standardům a byla jí udělena akreditace SAK, uvedla ředitelka Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA. Přípravy na akreditaci začaly v roce 2009 a zintenzivnily v posledních dvou letech. Obtížnost spočívala hlavně v tom, že VFN má obrovský areál s řadou pavilonů, a bylo potřeba sjednotit na všech pracovištích postupy, zdravotnickou dokumentaci, identifikovat nejrizikovější procesy a dovést je k dokonalosti.

VFN se v posledních dvou letech zaměřila na oblast hygieny a provozu, což jsou věci, které se bezprostředně týkají pacientů. Ministr jako dlouholetý ředitel Fakultní nemocnice Ostrava, která akreditaci SAK rovněž má, připomněl, že získání akreditace je úspěchem všech zaměstnanců, od vrátného po management.

VFN jako akreditované pracoviště sleduje, zda se v péči dějí chyby. Ředitelka D. Jurásková je  přesvědčena, že právě zjednodušování a sjednocování postupů a zavedení účinné kontroly povede skokově k tomu, že i tak velmi slušné výsledky se ještě zlepší. Zároveň dodala,  že dnem udělení akreditace začíná příprava na příští akreditaci v roce 2017.

Potvrdila také, že v nemocnici s akreditací by se nemělo stát, aby pacient dostal jiný lék či vypil jiný roztok, jako se stalo v diabetologické ordinaci v Orlové na Karvinsku, kde po vypití dezinfekce zemřela těhotná žena.

S ministrem ředitelka probrala strategii nemocnice, tedy představu o fungování v budoucích deseti až 15 letech. Šlo zejména o vyjasnění toho, jaké bude postavení VFN v Praze a v oblasti superspecializované péče i v rámci ČR, o poskytování péče v centrech, kde zejména v onkologii chce být VFN s brněnským Masarykovým onkologickým ústavem lídrem v ČR.
 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!