Bezpečnostní aspekty elektronizace zdravotnictví 2014

Konference Bezpečnostní aspekty elektronizace zdravotnictví 2014 se koná dne 3. 6. 2014.

Místo: Vila Grébovka, Havlíčkovy sady 58, 120 00 Praha 2

Vývoj regulatorních předpisů ohledně kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních dat a správy záznamů zvyšuje tlak na poskytovatele zdravotní péče. Generální ředitelé a vedoucí pracovníci IT v českém zdravotnictví  mají obavy zejména ze zákona o kybernetické bezpečnosti, který by měl vstoupit v platnost na začátku roku 2015. Okolo dopadů tohoto zákona na poskytování služeb a administrativu a případné finančních sankce panuje mezi všemi zdravotnickými institucemi značná nejistota.

Konference je zaměřena na otázky, týkající se bezpečnosti IT v českém zdravotnictví:

 • Nové bezpečnostní hrozby ve zdravotnictví plynoucí z nových technologií (cloud, velká data, mobilita, sociální sítě)
 • Správa a zabezpečení zdravotnické dokumentace
 • Zákony a předpisy upravující bezpečnost IT ve zdravotnictví
 • Kybernetická bezpečnost v nemocničním prostředí
 • Bezpečnost zdravotnických přístrojů
 • Mobilní zařízení a řešení ve zdravotnictví (trend používání vlastních zařízení zaměstnanci)
 • IT systémy pro odhalování a prevenci podvodů
 • Bezpečnostní aspekty telemedicíny
 • Bezpečnost cloudu
 • Zabezpečení počítačových sítí ve zdravotnictví
 • Řízení bezpečnosti a rizik
 • IT bezpečnost a organizační kultura
Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!