Chceme a můžeme vést zdravotní dokumentaci elektronicky?

České národní fórum pro eHealth, o.s. zve na konferenci

„Chceme a můžeme vést zdravotní dokumentaci elektronicky?“.

Konference se bude konat v úterý 2. září 2014 od 14h v Lékařském domě, Sokolská 31, Praha 2.

České národní fórum pro eHealth, o.s. vzniklo v roce 2007. Od svého vzniku podporuje aktivně využívání informačních a komunikačních technologií při péči o zdraví.

Vedení zdravotní dokumentace v elektronické podobě je jednou ze základních podmínek využívání nástrojů elektronického zdravotnictví. Řadu let vedeme odborné i politické diskuze o tom, jak by měla být realizována zdravotní dokumentace v moderním zdravotnictví. V rámci konference chceme popsat stávající situaci, legislativu i praxi, pojmenovat překážky, které brání vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě a navrhnout řešení.

Konference předchází prvnímu setkání poradní komise Ministerstva zdravotnictví pro přípravu koncepce elektronického zdravotnictví v České republice. 

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!