CHOPN – novodobá epidemie 21. století

Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP pořádá seminář  na téma „CHOPN – novodobá epidemie 21. století“.

Termín: 20. 11. 2014 od 9.00 hodin
Místo: budova Poslanecké sněmovny, Malostranské nám. 7/19, Praha 1-Malá Strana, místnost č. 48 “Konírna“

Program:

  • Úvodní slovo - prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., předseda Výboru pro zdravotnictví
  • CHOPN – epidemie 21. století a zdraví plic v Evropě - prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc
  • CHOPN – příčiny, epidemiologie, sociální a ekonomický dopad - MUDr. Jana Skoupá, MBA, 1. LF UK
  • Pohled plátců na léčbu CHOPN - MUDr. Alena Miková, vedoucí oddělení léčiv VZP
  • Budoucí trendy v léčbě CHOPN - MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., Plicní klinika LF UK FN Hradec Králové
  • Závěrečná diskuse.
     
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!