ČSSZ vyplatila v roce 2013 přes 2,5 milionu dávek nemocenského pojištění

Do působnosti České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) patří kromě důchodů také dávky nemocenského pojištění. V roce 2013 ČSSZ vyplatila celkem 2 503 648 těchto dávek. Objem výdajů na všechny dávky nemocenského pojištění v roce 2013 činil 20,1 miliardy Kč. Největší podíl činily výdaje na nemocenské (60 %) a na peněžitou pomoc v mateřství (36 %).

Dávky nemocenského pojištění, a to nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, vyplácejí okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). 90 % všech dávek nemocenského pojištění je zpracováno do 10 dnů, v průměru se jedná o 200 tisíc dávek, které OSSZ každý měsíc zpracují.

Na peněžitou pomoc v mateřství mají nárok také muži, v uplynulém roce tvořil jejich podíl na výplatě této dávky 0,43 %, u ošetřovného to bylo pak 22 %.

Předpokladem pro optimální průběh vyřízení a včasnou výplatu dávky je zejména součinnost zaměstnance, zaměstnavatele a OSSZ. Podle zákona o nemocenském pojištění je lhůta pro výplatu dávek do jednoho měsíce od data, kdy příslušná OSSZ obdržela doklady potřebné k výplatě dávky.

 

Tabulka: Počet případů vyplacených dávek nemocenského pojištění - Ženy - Muži - Celkem 

 

 

Nemocenské

725 175

878 265

1 603 440

Ošetřovné

81 410

280 722

362 132

Peněžitá pomoc v mateřství

2 303

534 109

536 412

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

---

1 664

1 664

Všechny druhy dávek nemocenského pojištění

808 888

1 694 760

2 503 648

 

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!