eRecepty zůstanou nepovinné

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) připravuje novelu zákona o léčivech, která ruší povinnou plošnou elektronickou preskripci od 1. 1. 2015. Novela i po tomto datu zachová stávající – tedy dobrovolnou – elektronickou preskripci.

Projekt eReceptů je jedním ze základních stavebních kamenů elektronického zdravotnictví. Obecně je záměr odbornou lékařskou veřejností považován za správný, ale současný projekt vykazuje podle MZ ČR dva závažné nedostatky.

Prvním je nevhodně zvolený model komunikace se zdravotnickou veřejností. Dosud chyběla pozitivní motivace, která by přesvědčila zdravotnická zařízení, aby do systému vstupovala. Nové prvky elektronického zdravotnictví mají být do rutinního provozu zaváděny postupně a s pomocí různých forem pozitivní motivace všech aktérů. Takovou pozitivní motivací u zdravotnických zařízení by měly být především prokazatelné přínosy provozní a ekonomické, ať již v přímé úspoře nákladů nebo v šetření práce kvalifikovaných zdravotnických pracovníků. Pokud ovšem tato přirozená motivace chybí, není podle MZ ČR správné a ani účelné ji nahrazovat direktivním přístupem a hrozbami sankcí.

Druhým problémem, který MZ ČR v souvislosti a eRecepty zaznamenalo, je nedostatečné zapojení zdravotnického sektoru do přípravy projektu. Dosud neproběhla dostatečná oponentura navrženého řešení ze strany zdravotnických zařízení a lékařů, dostatečný prostor k vyjádření nedostaly profesní organizace ani odborné společnosti.

Mluvčí MZ ČR  Štěpánka Čechová uvedla, že odpovědnost lékařské veřejnosti, která upozorňuje na možná rizika projektu, je někdy vydávána za konzervativismus a neochotu lékařů pracovat s informačními technologiemi. Zdravotnický provoz na všech úrovních je ale nesmírně komplikovaný, proto principiálně považuje MZ ČR za nesprávné, pokud se ve zdravotnictví přistupuje k povinnému zavádění nových technologií bez dostatečného domyšlení řešení případných netypických a kritických situací. Nepřímo tak podpořila prezidenta České lékařské komory (ČLK) Milana Kubka, který dlouhodobě zavedení povinnosti vypisovat eRerecepty kritizuje, zejména s ohledem na labilitu internetového připojení, nákladovost elektronického vybavení pro ordinace či omezené vzdělání některých lékařů-seniorů v práci s počítačem.

Témata: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!