Evropský sociální fond

Některé skupiny obyvatel jsou na trhu práce dlouhodobě znevýhodněné. Jednou z priorit Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) je snížení nezaměstnanosti padesátníků, žen po rodičovské dovolené a absolventů. Na pomoc přicházejí projekty Evropského sociálního fondu, které od roku 2007 pomohly statisícům lidí při návratu na trh práce.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová za velmi důležitou považuje také podporu rodin s dětmi a začleňování sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených osob. S aktivním řešením nezaměstnanosti přicházejí projekty Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, které jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu.

Na osobní rozvoj, vzdělávání a začleňování ohrožených skupin do společnosti bylo přiděleno v rámci jednotlivých projektů přes 51,8 miliardy korun. Nejvíce, 19,5 miliardy korun, se využilo na projekty zaměřené na zlepšování přístupu k zaměstnání a prevenci nezaměstnanosti. Přes 13 miliard korun směřovalo na projekty podporující sociální služby a sociální začleňování. Některé projekty již skončily, jiné ještě běží a budou prostředky využívat až do konce roku 2015.

Projekty se zaměřují na absolventy, lidi po padesátce, rodiče po rodičovské dovolené, osoby s hendikepem a další. Nezapomínají však ani na zaměstnavatele, kteří zvyšují svoji konkurenceschopnost vzděláváním svých zaměstnanců a vytvářením optimálních pracovních podmínek.

V současnosti je již téměř 95 % financí přiděleno na projekty, které podpořily statisíce lidí různého věku i vzdělání. Kromě jejich lepšího uplatnění na trhu práce zajistily i na dobu minimálně jednoho roku vytvoření tisíců pracovních míst. K dispozici zbývají už jen 4,4 miliardy korun, tedy jen několik procent z celkového rozpočtu.

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!