Evropský sociální fond

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) dne 16. 12. 2014 zveřejnilo informaci k čerpání finančních prostředků z Evropské unie. Ministerstvu se daří dodržet závazek plynulého čerpání z Evropského sociálního fondu (ESF), což znamená, že o žádné prostředky z tohoto fondu v roce 2014 nepřijde.

MPSV ČR využívá peníze z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Celková alokace na OP LZZ, který se nachází v závěrečné fázi, činí zhruba 58,6 miliardy Kč. Jedním z požadavků ze strany Evropské unie je závazek plynulého čerpání peněz, díky kterému dochází ke zvýšení účinnosti poskytované podpory. V roce 2014 tak bylo nutné dosáhnout celkového objemu čerpaných prostředků ve výši minimálně 41,6 miliardy Kč. Z OP LZZ je aktuálně vyčerpáno 42,2 miliardy Kč.

Česko má obecně s čerpáním finančních prostředků problémy, podle odhadů se v roce 2014 nestihne vyčerpat ze všech operačních programů zhruba 20 miliard Kč.

Ještě v prvním pololetí roku 2014 přitom čerpání OP LZZ za nastaveným harmonogramem zaostávalo. Situace byla o to těžší, že v letech 2012 a 2013 byla na základě rozhodnutí Vlády ČR navýšena jeho celková alokace přesunem finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (řízeného ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy) o cca 1,7 miliardy Kč.

Velký podíl na úspěšném čerpání má například strategický projekt „Vzdělávejte se pro růst – pracovní příležitosti!“, jehož cílovou skupinou jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Prostřednictvím jednotlivých pracovišť Úřadu práce ČR jsou zařazováni na veřejně prospěšné práce a na společensky účelná pracovní místa. Díky přijatým opatřením ze strany MPSV ČR se čerpání podařilo urychlit.

Posláním ESF je zlepšení šancí lidí znevýhodněných na trhu práce, boj proti sociálnímu vylučování a podpora konkurenceschopnosti zaměstnanců a podniků. Na nový Operační program Zaměstnanost, který je v gesci MPSV a bude realizován v období 2015 až 2023, je vyčleněno přibližně 70 miliard Kč. Čerpání peněz v novém období, respektive vyhlášení výzev k předkládání projektů, začne pravděpodobně v dubnu roku 2015.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!