Klinické studie v ČR

V roce 2013 se Česko umístilo na devátém místě v Evropě v počtu uskutečněných klinických studií. Celkem to bylo 317 studií, jejichž počet však od roku 2006 klesl o 28 procent. O výsledcích průzkumu, který v roce 2014 provedla Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Brno,  informoval výkonný ředitel AIFP Jakub Dvořáček.

Nejvíce studií ověřovalo v uvedeném roce léky proti rakovině, celkem 80. Další v pořadí byly obory imunologie a infekčních nemocí s 54 studiemi a neurologie s 34 studiemi.

Dvořáček vyzdvihl zejména to, že lékaři se díky účasti ve studiích seznámili s nejnovějšími trendy a pacienti byli léčeni na náklady firem nejnovějšími léky. Za léčbu těchto nemocných ušetřily zdravotní pojišťovny na lécích 170 milionů korun. Další úspory za návštěvy u lékaře, úhrad za diagnostické a vyšetřovací metody, studie neuvádí.

Členské společnosti AIFP v roce 2013 investovaly do klinických studií dvě miliardy Kč. Podílelo se na nich více než 2300 výzkumných pracovníků a zaregistrovalo se celkem 8959 pacientů na 1818 výzkumných pracovištích. Podle Dvořáčka je třeba trend snižování počtu klinických studií zastavit a je nutno vytvořit funkční systém pro jejich podporu.

Jedním z důvodů poklesu klinických hodnocení je podle průzkumu malá podpora ze strany samotného vedení nemocnic a nejasné podmínky a nastavení zdravotního pojištění. V současnosti je v českém prostředí nastaven komplikovaný regulační rámec, který často vede k administrativním průtahům brzdícím možnost provedení klinických studií.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) je regulačním orgánem a jeho činnosti jsou přísně vázány všemi souvisejícími právními předpisy. Postupuje a bude nadále postupovat tak, aby byl proces schvalování klinických hodnocení co nejvíc efektivní, a tak podpořil oblast klinických hodnocení v Česku.

AIFP sdružuje 30 členských společností, které vyvíjejí a uvádějí na trh nové, účinnější a bezpečnější přípravky. AIFP je členem Evropské federace farmaceutických společností a úzce spolupracuje s Americkou asociací inovativních farmaceutických firem.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!