Konference eHealth Days 2014

Národní telemedicínské centrum Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc ve spolupráci s Nakladatelstvím Sdělovací technika pořádají Konferenci eHealth Days 2014.

Termín: 18. 2. 2014, v 8:00

Místo: Kongresový sál IKEM v Praze

Série konferencí eHealth Days se stala tradiční příležitostí pro setkávání, výměnu názorů a zkušeností všech subjektů a zainteresovaných stran na poli eHealth, telemedicíny i využívání informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví.

Konference eHealth Day 2014 umožní setkání a výměnu názorů zástupců všech segmentů systému zdravotní péče, odborníků z oblasti IT a zástupců státní správy s prostorem pro výměnu zkušeností a navázání nových partnerství mezi zástupci zdravotnických zařízení a poskytovateli služeb pro oblast zdravotnické informatiky a telemedicíny.

Konferenci zahájí představení Memoranda o spolupráci při vytváření Národního plánu rozvoje elektronického zdravotnictví.

Zahajovací programový blok konference eHealth Day 2014 přinese aktuální informace o stavu implementace nástrojů eHealth v českém systému zdravotní péče, kdy se výrazným akcentem stávají asistivní technologie a služby.

V další části budou prezentovány aktivity Národního telemedicínského centra a jeho tuzemských i evropských partnerů a jejich výsledky a zkušenosti při zavádění eHealth a telemedicínských postupů do klinické praxe.

V odpoledním bloku konference se pak uskuteční první akademická sekce pro všechny tuzemské subjekty, které rozvíjejí na akademické půdě své aktivity na poli eHealth, telemedicíny a asistivních technologií. Následovat bude moderovaná společná diskuse nad tématem možné spolupráce v oblasti vědy, výzkumu, vývoje, výuky a diseminace se zaměřením právě na projekty v oblasti telemedicíny, eHealth a asistivních technologií.

Více informací na www.stech.cz

Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!