Memorandum o vzájemné spolupráci

Memorandum o vzájemné spolupráci podepsali Kateřina Sadílková, pověřená řízením Úřadu práce ČR (ÚP ČR) a předseda Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) Dan Jiránek. Obě strany se zaměří na užší komunikaci při řešení sociálních i životních situací skupin klientů ÚP ČR, kterým hrozí dlouhodobá nezaměstnanost. Na základě Memoranda by řada uchazečů o zaměstnání s evidencí na ÚP ČR  mohla v budoucnu získat novou práci.

Spolupráce vytvoří nové možnosti pro mnoho lidí, kteří se dostali do těžké životní situace a nemohou si najít dlouhodobě zaměstnání. Práce pro obec jim pomůže opět získat pracovní návyky a vrátit je do normálního života.

V rámci vzájemné spolupráce a za pomoci nástrojů a opatření Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) se SMO ČR rozhodl podpořit uchazeče o zaměstnání v jejich snaze získat práci. Vzájemná spolupráce se bude týkat také oblasti prevence sociálního vyloučení, zabránění zneužívání sociálních dávek nebo komunitního plánování.

K. Sadílková uvedla, že je nutné se zaměřit také na sociální a životní podmínky obyvatel obcí. Jestliže dostanou šanci lidé, kteří by například kvůli věku, péči o malé děti nebo nízké kvalifikaci získali práci jen velmi těžko, pak je možné touto cestou zlepšit jejich příjem. Zároveň získají pracovní návyky a budou mít mnohem vyšší šance na trhu práce.

SMO ČR vnímá obtížnost situace, v níž se nacházejí uchazeči o zaměstnání, sociálně potřební občané, osoby se zdravotním postižením a další znevýhodněné skupiny obyvatel. Podpisem Memoranda SMO ČR vyjadřuje připravenost tuto situaci řešit. Chce podpořit snahu občanů měst a obcí o aktivní řešení jejich sociálních problémů, zkvalitnění životní úrovně osob ohrožených sociálním vyloučením.

Jednou z cest, jak podpořit zaměstnávání obtížně umístitelných uchazečů, je využití institutu veřejně prospěšných prací (VPP). Veřejně prospěšné práce patří mezi nejvíce využívané především ze strany měst a obcí. Jsou určeny pro pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání především v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací, dávají ale šanci na uplatnění i v jiných činnostech ve veřejném zájmu, jako jsou školství, kultura, sport i sociální oblast. ÚP ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti a přispívá na ně po dohodnutou dobu.

VPP zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství, pomocných pracích při opravách veřejného majetku či k zajištění dalších veřejně prospěšných činností. Obce a kraje je mohou využít také při odstraňování následků živelných pohrom nebo zimních údržbách. VPP jsou časově omezené, sjednávané na dobu maximálně 12 měsíců. Od ledna 2015 ale platí, že se mohou sjednat až na dva roky, s tím, že se tak děje ve výjimečných odůvodněných případech.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!