Miliarda Kč z OP LZZ půjde na podporu zaměstnanosti

Vláda ČR na jednání dne 6. 8. 2014 schválila strategii, kterou použije Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) na dočerpání prostředků z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Peníze budou využity nejen na nové projekty, ale také na další fungování úspěšných projektů, které podporují zaměstnanost a pomáhají vytvářet nová pracovní místa v rámci aktivní politiky zaměstnanosti.

K začátku srpna roku 2014 bylo v operačním programu schváleno 5 416 projektů, proplaceno bylo 37,2 miliardy Kč a v rámci těchto projektů bylo podpořeno 1 674 000 lidí. V této chvíli má program k dispozici 1,25 miliardy Kč, které dosud nebyly přiděleny.

K dočerpání OP LZZ budou využity nové i stávající projekty realizované v rezortu práce a sociálních věcí, tedy zejména projekty realizované ve spolupráci s Úřadem práce a projekty Fondu dalšího vzdělávání na podporu zaměstnanosti. V roce 2015 budou využity všechny flexibilní nástroje, které má MPSV ČR k dispozici, aby byly prostředky vyčerpány efektivně a v co největší míře. Aby nedošlo k přečerpání prostředků, budou současně realizovány obdobně zaměřené projekty z nového Operačního programu Zaměstnanost pro období 2014-2020.

Navržené a schválené projektové záměry k dočerpání přidělených prostředků představují cca 2 miliardy Kč. Největší projekt nese název „Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti“. Projekt s rozpočtem 6, 5 miliardy Kč bude navýšen o dalších cca 1,5 miliardy a poběží do roku 2015. Prostřednictvím jednotlivých pracovišť Úřadu práce jsou uchazeči o zaměstnání zařazováni na veřejně prospěšné práce a na společensky účelná pracovní místa. Veřejně prospěšné práce spočívají zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí. Umožňují obnovit, získat a posílit pracovní návyky uchazečů o zaměstnání se závažnějšími handicapy na trhu práce.

V případě společensky účelných pracovních míst je vyhrazeno pracovní místo u zaměstnavatele pro konkrétního uchazeče o zaměstnání. Přispívají k dlouhodobějšímu pracovnímu uplatnění uchazečů o zaměstnání s méně závažnými handicapy na trhu práce, kterým nelze v dané chvíli zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Cílem projektu je především působit proti dlouhodobé nezaměstnanosti. Vzhledem ke svému charakteru patří tento nástroj k nejúčinnějším nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti a vede k přímému a zpravidla dlouhodobému uplatnění na trhu práce.

Dalším je například projekt „Odborné praxe pro mladé“. Jedná se o 14 projektů, které jsou realizovány krajskými pobočkami Úřadu práce ČR. Projekty mají celkový rozpočet 1,3 miliard Kč, bude do nich směrováno dalších 300 milionů a poběží do roku 2015. Cílem je pomoci mladým lidem do 30 let evidovaným na Úřadu práce začlenit se na pracovní trh. Prostřednictvím projektů je jim zajišťována odborná praxe u zaměstnavatelů, kteří mají zájem pro ně vytvořit pracovní místa, umožněn je jim pracovní i osobnostní rozvoj.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!