MPSV ČR uzavřelo smlouvu se společností OKsystem

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) uzavřelo dne 22. 12. 2014 dílčí obchodní smlouvy se společností OKsystem na období 2015 až 2016. Smlouvy tak umožnují pokračování zpracovávání dávek a výplaty dávek státní politiky zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek prostřednictvím informačního systému společnosti OKsystem. Na další dva roky je tak smluvně zajištěn provoz a nezbytný vývoj informačního systému.

Na jaře roku 2014 prezentovalo MPSV ČR, že učiní vše proto, aby stabilizovalo situaci v oblasti IT MPSV. Mezi kroky vedoucí ke stabilizaci patří kromě vyhlášení výběrových řízení na dodavatele agendových systémů i uzavření souboru dílčích obchodních smluv na provoz a vývoj informačního systému společnosti OKsystem na přechodnou dobu dvou let.

V letech 2012 a 2013 část výplaty dávek zajišťovala společnost Fujitsu Technology Solutions. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potvrdil v prosinci 2013 své dřívější rozhodnutí o porušení zákona při zadávání veřejných zakázek a pravomocně zakázal plnění smluv této společnosti. Zaměstnanci Úřadu práce ČR (ÚP ČR) museli přejít ve velmi krátké době zpět k OK aplikacím. Společnost OKsystem tak od ledna 2014 opět zajišťuje výplatu dávek státní politiky zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek prostřednictvím svého informačního systému – tzv. OK aplikací v plném rozsahu.

Zaměstnanci Úřadu práce ČR se již nemusí obávat toho, že budou mít napjatý přelom roku 2014 a 2015. Další předpokládaná změna se plánuje až za 2 roky, tedy k 1. 1. 2017, sdělila Iva Merhautová, náměstkyně ministryně pro informační technologie.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!