Mýty a skutečnost v léčbě a prevenci civilizačních onemocnění

Projekt s názvem: „Mýty a skutečnost v léčbě a prevenci civilizačních onemocnění“, který organizuje VŠTJ Medicina Praha, o. s. chce poukázat na vzestup tzv. civilizačních onemocnění, jako je obezita, cukrovka, kardiovaskulární onemocnění či osteoporóza.

Odborným garantem je Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Projekt vznikl za podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Zahájení bude již v sobotu 7. června v 10 hodin v Praze 4  v Gymnáziu Na Vítězné pláni.

V průběhu celé druhé poloviny roku 2014 budou probíhat v Praze, Brně a v Českých Budějovicích edukační akce zaměřené na civilizační onemocnění. Za přítomnosti lékařů, nutričních terapeutek a sportovních instruktorů si zájemci budou moci zasportovat a zjistit, v jakém stavu se aktuálně nachází jejich tělo pomocí měření inBody. Mohou zároveň vyslechnout odborné přednášky odborníků  k dané problematice a využít konzultace s nimi. Budou připraveny edukační materiály i zábavný program.

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze uvedla, že odborníci ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze si díky své praxi uvědomují narůstající závažnost civilizačních onemocnění, proto se rozhodli podpořit tento projekt poskytováním odborné péče našich specialistů.

Projekt se zaměřuje na čtyři nejčastější onemocnění, především pak na vyvrácení některých zažitých mýtů a omylů, které léčbu těchto „nemocí z blahobytu“ často doprovázejí.

Obezita: Skoro 60 % dospělé populace se potýká s nadváhou a obezitou. Obezita je na vzestupu, stejně tak množství postupů, které vedou k zaručenému hubnutí. Cílem projektu je seznámit s nejčastějšími postupy a vysvětlení jejich efektu stejně tak s nesmysly, které se objevují na internetu. Pochopení základních fyziologických principů umožní pacientům se správně rozhodnout pro cestu ke snížení hmotnosti, uvedl MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., předseda VŠTJ Medicina Praha, o. s.  z  III. interní kliniky VFN a 1. LF UK v Praze.

Cukrovka patří mezi civilizační onemocnění a i zde je potřeba varovat před současným stavem. Počet pacientů s diabetem v České republice stále stoupá, u některých se na jejich onemocnění přijde až po mnoha letech a ani poté není u velké části pacientů diabetes uspokojivě léčený. Pacient sám ale může přispět k diagnóze a léčbě svého onemocnění tím, že bude pravidelně chodit na preventivní prohlídky a na léčbě se bude podílet dodržováním vhodného stravovacího a pohybového režimu. Bez spolupráce pacienta nemůže být léčba diabetu úspěšná ani s nejmodernějšími léky, upozornil doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., z III. interní kliniky VFN a 1. LF UK.

Smutný primát mezi všemi nemocemi pak drží onemocnění oběhové soustavy. Onemocnění srdce a cév (kardiovaskulární onemocnění) jsou hlavní příčinou úmrtí v České republice. V jejich prevenci i léčbě hraje podstatnou roli spolupráce pacienta. Změnou ovlivnitelných rizikových faktorů lze těmto onemocněním účinně předcházet, zdůraznil MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D., z III. interní kliniky VFN a 1. LF UK.

MUDr. Dana Michalská, Ph.D. ze stejného pracoviště doplnila, že mezi civilizační choroby řadíme i osteoporózu. Na vzniku osteoporózy se podílí nízká fyzická aktivita, špatná skladba stravy, kouření a zvýšený příjem alkoholu. Osteoporózu lze rozpoznat už v jejích bezpříznakových začátcích, lze ji předcházet a lze ji léčit ještě dříve, než se projeví zlomeninami. Důležité je zhodnocení rizikových faktorů osteoporózy a indikace specializovaného vyšetření (kostní denzitometrie) a včasné zahájení preventivních i léčebných opatření.

Kategorie: 
Hodnocení: 
4

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!