Národní strategie elektronického zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) v pozici zadavatele rozhodlo o přípravě Národní strategie elektronického zdravotnictví podle Metodiky přípravy veřejných strategií, aplikované dle usnesení vlády č. 318 z 2. května 2013.

Dne 13. května 2014 určil ministr zdravotnictví gestorem přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví náměstka pro zdravotní pojištění a koordinátorem vedoucího oddělení poradců a strategií. Těmito kroky byla příprava veřejné Strategie elektronického zdravotnictví v České republice oficiálně zahájena.

Následně byl ministrem zdravotnictví schválen Statut Řídícího výboru „Národní strategie elektronického zdravotnictví“, který definuje působnost, složení a způsob jednání Řídícího výboru. Členy Řídícího výboru jsou zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, zástupce MPSV ČR, předseda (resp. zástupce) Výboru pro zdravotnictví PS PČR a zástupce Asociace krajů ČR. Předsedou výboru je gestor strategie, náměstek pro zdravotní pojištění.

Gestorem přípravy a zároveň předsedou Řídícího výboru Národní strategie elektronického zdravotnictví je náměstek pro zdravotní pojištění MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA.

Koordinátorem přípravy a zároveň vedoucím Týmu pro tvorbu Národní strategie elektronického zdravotnictví je vedoucí oddělení poradců a strategií Ministerstva zdravotnictví ČR Ing. Norbert Schellong.

První setkání Týmu pro tvorbu Národní strategie elektronického zdravotnictví proběhlo 23. 9. 2014. Tým rozhodl, že soustava cílů Národní strategie elektronického zdravotnictví bude zaměřená k podpoře vládního programu Zdraví 2020. Tým připravil návrh Vstupní zprávy projektu, uskutečnil sběr podkladů pro analýzu současného stavu, zadal šablonu ke tvorbě souboru očekávání účastníků procesů ve zdravotnictví.

Druhé setkání Týmu proběhlo 26. 11. 2014. Tým projednal Vstupní zprávu projektu s vypořádanými připomínkami. Tým rozhodl, že soubor očekávání účastníků procesů ve zdravotnictví bude shrnut do strukturovaného přehledu a provázán se Soustavou cílů a opatření Národní strategie elektronického zdravotnictví.

 

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!