Nezaměstnanost v červenci 2015

K 31. 7. 2015 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) celkem 456 341 uchazečů o zaměstnání. To je o 4 946 více než v červnu 2015 a o 85 023 méně než v červenci 2014. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 440 130 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do zaměstnání).

Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 6,3 % (červen 2015 – 6,2 %, červenec 2014 – 7,4 %). Nadále pokračuje růst počtu volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 98 055 – nejvíce od prosince 2008.

V mezinárodním srovnání se ČR drží dlouhodobě pod evropským průměrem. V červnu měla 2. nejnižší nezaměstnanost hned po SRN.

Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 4,7 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Bruntál (19,9), Ústí nad Labem (18,4), Karviná (14,4), Hodonín (13,1), Most (13) a Chomutov (12,9).

Z celkového počtu nahlášených volných pozic jich bylo ke konci července 8 820 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP). Celkem 26 002 míst nabízeli zaměstnavatelé absolventům a mladistvým.

Podporu v nezaměstnanosti v červenci 2015 pobíralo 94 864 lidí, tj. 20,8 % všech uchazečů vedených v evidenci (červen 2015 – 19,2 %, červenec 2014 – 19,9%). V roce 2014 ji ÚP ČR vyplácel 107 762 klientům.

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za červen 2015, ukazuje, že se Česká republika drží dlouhodobě pod průměrem EU: ČR 4,8 %, EU28 9,3 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti byla v ČR 4,9 % a v EU28 9,6 %. Nižší nezaměstnanost než v České republice byla už jen v SRN (4,6 %).

Více informací v příloze.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!