Nezaměstnanost v květnu 2014

K 31. 5. 2014 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) celkem 549 973 uchazečů o zaměstnání. To je o 24 935 méně než v dubnu a o 2 510 více než v květnu 2013. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 534 342 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do zaměstnání).

Podíl nezaměstnaných klesl na 7, 5 % (duben 2014 – 7,9 %, květen 2013 – 7,5 %). Naopak se zvýšil počet volných pracovních míst – meziměsíčně o 3 777, meziročně pak o 5 391. Celkem jich zaměstnavatelé nabízeli 48 023. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.

Během května 2014 se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo 41 432 lidí. Ve srovnání s minulým měsícem byl jejich počet nižší o 6 948 osob, meziročně zaevidoval ÚP ČR o 935 uchazečů více. Z evidence naopak odešlo celkem 66 367 klientů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). To je o 15 420 méně než v dubnu 2014 a o 8 105 více než v květnu 2013. Novou práci získalo 47 470 lidí - o 15 101 méně než v předchozím měsíci a o 13 516 více než před rokem. Celkem 9 155 z nich ji našlo prostřednictvím Úřadu práce ČR.

V evidenci ÚP ČR byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním a středním odborným vzděláním a výučním listem. Dále pak mladí lidé mezi 20 – 29 lety, uchazeči ve věku 35 – 39 let a nezaměstnaní nad 50 roků. Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči.

Pokud jde o profesní složení uchazečů, převažovali administrativní pracovníci, manipulační, pomocní, nekvalifikovaní, stavební či montážní dělníci, prodavači, číšníci, servírky, pracovníci ostrahy, ve službách, opraváři nebo řidiči.

V květnu 2014 evidoval ÚP ČR celkem 48 023 volných pracovních míst - o 3 777 více než v dubnu a o 5 391 více než před rokem. V praxi se tak začíná mimo jiné projevovat i pozitivní vliv personálního posílení ÚP ČR. Jeho zaměstnanci mnohem více komunikují se zaměstnavateli a obcemi a seznamují je s možnostmi nejen finanční podpory, ale nabízejí jim také poradenství či rekvalifikace, jejichž složení vychází z potřeb konkrétních firem. V neposlední řadě také pomáhají při obsazování volných míst či realizují předvýběrová řízení při náboru nových lidí.

Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 11,5 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Karviná (40,7), Bruntál (40,5), Sokolov (29,5), Ústí nad Labem (28,9) a Litoměřice (28,6). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 4 846 vhodných pro OZP a 9 646 pozic nabízely firmy absolventům a mladistvým.

Pozitivně se na vývoji situace na trhu práce podepisují nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (APZ). Celkem v jejich rámci podpořil ÚP ČR ke konci května 55 446 uchazečů o zaměstnání. V kurzu jsou hlavně veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM). V neposlední řadě pomáhá uchazečům v návratu do zaměstnání i řada projektů, které díky národním a evropským penězům realizují v jednotlivých regionech krajské pobočky ÚP ČR.

Uchazečům vydatně pomáhají v návratu na trh práce i rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR finančně podporuje. K 31. 5. 2014 se jich účastnilo celkem 11 911 lidí. Klienti nejčastěji volí rekvalifikace zaměřené na základní a speciální počítačové dovednosti, zdravotní či sociální oblast, služby v prodeji, účetnictví, svářečské a masérské kurzy, kurzy pro vizážistky, strážné nebo chtějí získat řidičské průkazy (od sk. C) včetně těch profesních.

K 31. 5. 2014 evidoval ÚP ČR 26 570 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Jejich počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 2 761 osob a meziročně o 6 038 uchazečů. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,8 % (duben 2014 – 5,1 %, květen 2013 – 6 %).

V květnu 2014 bylo bez práce 275 033 žen (50 % z celkového počtu nezaměstnaných) a 61 320 osob se zdravotním postižením - OZP (11,1 % z celkového počtu nezaměstnaných). OZP patří mezi skupiny uchazečů ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností, proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu jejich pracovního uplatnění. V rámci chráněných pracovních míst (CHPM) finančně podpořil ke konci května 1 367 OZP (z toho jich 53 vykonává samostatně výdělečnou činnost).

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 107 980 lidí, tj. 19,6 % všech uchazečů vedených v evidenci (duben 2014 – 20,7 %, květen 2013 – 20,9 %).
Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za duben 2014, ukazuje, že se ČR drží dlouhodobě pod průměrem EU: ČR 6,2 %, EU28 10,6 %. Méně nezaměstnaných než v České republice, evidovaly tamní úřady v Rakousku (4,5 %), Německu (5,3 %) a Lucembursku (6,1 %). Nezaměstnanost převyšující průměr EU28 byla v Litvě (11,3 %), Irsku (11,9 %), Itálii (12,9 %), Bulharsku (13,3 %), na Slovensku (13,9 %), v Portugalsku (14,6 %), na Kypru (16,1 %), v Chorvatsku (17,1 %) a ve Španělsku (25,4 %). Za Estonsko, Řecko, Lotyšsko, Maďarsko a Velkou Británii nejsou údaje za květen zatím k dispozici.

 

Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!