Nezaměstnanost v srpnu 2014

K 31. 8. 2014 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) celkem 535 225 uchazečů o zaměstnání. To je o 6 139 méně než v červenci 2014 a o 16 506 méně než v srpnu 2013. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 521 108 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do zaměstnání). Podíl nezaměstnaných zůstal na 7,4 % (červenec 2014 – 7,4 %, srpen 2013 – 7,5 %). Naopak se zvýšil počet volných pracovních míst – meziměsíčně o 3 645, meziročně pak o 14 145. Celkem jich zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR nabízeli 54 724. Aktuální výsledky zveřejnil Úřad práce ČR dne 8. 9. 2014.

Situace na trhu práce se v srpnu 2014 nijak výrazně nezměnila. Ovlivnily ji probíhající sezónní práce v zemědělství, stavebnictví, hotelnictví, gastronomii, lázeňství, lesních závodech nebo povrchových lomech.

Během srpna 2014 se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo 41 687 lidí. Ve srovnání s červencem 2014 byl jejich počet nižší o 14 791 osob, meziročně pak o 147 uchazečů. Z evidence naopak odešlo celkem 47 826 klientů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). To je o 4 467 méně než v červenci 2014 a o 6 627 více než v srpnu 2013. Novou práci získalo 30 639 lidí - o 1 015 méně než v předchozím měsíci a o 12 875 více než v roce 2013. Celkem 6 814 z nich ji našlo díky přímé aktivitě Úřadu práce ČR.

V evidenci ÚP ČR byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním a středním odborným vzděláním a výučním listem. Dále pak mladí lidé mezi 20 –24 lety, uchazeči ve věku 35 – 39 let a nezaměstnaní nad 50 roků. Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči.

Pokud jde o profesní složení uchazečů, převažovali pracovníci ve službách, prodeji a administrativě, pomocní, nekvalifikovaní stavební či montážní dělníci, číšníci, servírky, pracovníci ostrahy, opraváři nebo řidiči osobních a malých dodávkových automobilů.

V srpnu 2014 evidoval ÚP ČR celkem 54 724 volných pracovních míst - o 3 645 více než v červenci 2014 a o 14 145 více než roce 2013. V praxi se tak začíná mimo jiné projevovat pozitivní vliv personálního posílení úřadu. Jeho zaměstnanci mnohem více komunikují se zaměstnavateli a obcemi a seznamují je s možnostmi nejen finanční podpory, ale nabízejí jim také poradenství či rekvalifikace, jejichž složení vychází z potřeb konkrétních firem.

Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 9,8 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Ústí nad Labem (35,2), Karviná (34,4), Sokolov (32,7), Bruntál (30,5) a Hodonín (27,8). Z celkového počtu nahlášených volných pozic bylo ke konci srpna 2014 pro osoby se zdravotním postižením (OZP) vhodných 5 159 a 12 700 míst nabízeli zaměstnavatelé absolventům a mladistvým.

Nejnižší nezaměstnanost hlásí okresy Praha - východ (3,5 %), Prachatice a Benešov (shodně 4,3 %), Pelhřimov a Mladá Boleslav (shodně 4,4 %), Rychnov nad Kněžnou, Rokycany a Praha - západ (shodně 4,6 %). Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 35 regionů. Nejvyšší byl v okresech Most (12,7 %), Ústí nad Labem (12,6 %), Bruntál (12,4 %), Karviná (12,3 %), Ostrava - město (11,3 %), Chomutov (11,1 %) a Děčín (10 %).

Pozitivně se na vývoji situace na trhu práce podepisují nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (APZ). Celkem v jejich rámci podpořil ÚP ČR ke konci srpna 61 675 uchazečů o zaměstnání. V kurzu jsou hlavně veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM). V neposlední řadě pomáhá uchazečům v návratu do zaměstnání i řada projektů, které díky národním a evropským penězům realizují v jednotlivých regionech krajské pobočky ÚP ČR. V srpnu 2014 se podařilo Úřadu práce ČR umístit na VPP 20 044 lidí.

Na konci srpna 2014 evidoval ÚP ČR 25 385 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Ve srovnání s červencem 2014 jich přibylo 1 637, meziročně jich je  evidováno o 6 526 méně. Mírné navýšení jejich počtu navíc vykompenzovali učitelé a pedagogičtí pracovníci, kteří se ve větší míře vrátili zpět do zaměstnání. V srpnu 2014 se jich odhlásilo z evidence celkem 1 770, zatímco v červenci 2014 jich bylo 62. Absolventi se na celkové nezaměstnanosti podíleli 4,7 % (červenec 2014 – 4,4 %, srpen 2013 – 5,8 %). Pro tuto skupinu nezaměstnaných je mimo jiné určen program Odborná praxe pro mladé do 30 let, jehož cílem je zajistit jim tolik potřebné pracovní zkušenosti.

V srpnu 2014 bylo bez práce 280 370 žen (52,4 % z celkového počtu nezaměstnaných) a 60 490 OZP (11,3 % z celkového počtu nezaměstnaných).

OZP patří mezi skupiny uchazečů ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností, proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu jejich pracovního uplatnění. V rámci chráněných pracovních míst (CHPM) finančně podpořil ke konci srpna 1 656 OZP (z toho jich 57 vykonává samostatně výdělečnou činnost). Nejčastěji se jednalo o místa v administrativě, pozice určené řemeslníkům, osobní, úklidové a masérské služby nebo ostrahu objektů. Celkem 116 uchazečům přispěl ÚP ČR na provoz CHPM.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v v srpnu 105 150 lidí, tj. 19,6 % všech uchazečů vedených v evidenci (červenec 2014 – 19,9 %, srpen 2013 – 20,3 %).

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za červenec 2014, ukazuje, že se ČR drží dlouhodobě pod průměrem EU: ČR 5,8 %, EU28 9,8 %. Méně nezaměstnaných než v České republice evidovaly příslušné úřady v Rakousku (4,7 %), Německu (4,8 %) a na Maltě (5,2 %). Nezaměstnanost převyšující průměr EU28 byla v Litvě a Bulharsku (shodně 10,7 %), Itálii (11,8 %), Irsku (12 %), Portugalsku (13,5 %), na Slovensku (13,5 %), v Chorvatsku (14,7 %), na Kypru (14,9 %) a ve Španělsku (23,8 %). Za Estonsko, Řecko, Lotyšsko, Maďarsko a Velkou Británii nejsou údaje za červenec zatím k dispozici.

Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!