Operační program potravinové a materiální pomoci

Evropská komise schválila Operační program potravinové a materiální pomoci.

Česká republika může v programovém období 2014–2020 rozdělit na potravinovou a materiální pomoc pro nejchudší až 27 milionů EUR. ČR obdržela souhlasné stanovisko Evropské komise 11. 12 2014. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR), které zodpovídá za realizaci programu, začne od roku 2015 rozdělovat finanční prostředky určené na pomoc lidem v nouzi.

Cílem Operačního programu potravinové a materiální pomoci je zajistit potřebným nejen bezplatnou potravinovou pomoc, ale také základní ošacení, hygienické potřeby a školní pomůcky.

Program bude pomáhat lidem bez domova, rodinám s dětmi v tíživé sociální situaci a těm, kteří žijí v nevyhovujícím bydlení. V rámci programu budou nabízena také doprovodná opatření přispívající k sociálnímu začleňování nejchudších osob.

Počet lidí, kteří žijí v nedůstojných podmínkách, musí být co nejmenší. Program může výrazně pomoci lidem, kteří se ocitají v nouzi, proto se do něj Česká republika zapojuje, uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

MPSV ČR bude poskytovat finanční dotace nevládním neziskovým organizacím a obcím, které zajistí nákup potravin a základního materiálního zboží formou veřejných soutěží. Distribuci pomoci nejchudším osobám budou zajišťovat výhradně registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, kteří provozují nízkoprahová denní centra, noclehárny, azylové domy, domy na půl cesty nebo intervenční centra. Pomoc bude rovněž poskytována i v rámci terénních programů, což zajistí adresnou pomoc těm, kteří ji opravdu potřebují.

První část pomoci obdrží žadatelé ve druhém čtvrtletí roku 2015. Prostředky určené na zajištění operačního programu jsou spolufinancované z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!