Rekvalifikace v roce 2013

Během roku 2013 se 41 438 uchazečů o zaměstnání zúčastnilo některého z široké nabídky rekvalifikačních kurzů, na kterých se plně nebo zčásti podílel finančně Úřad práce ČR (ÚP ČR). Celkem 39 775 lidí kurz v tomto období také ukončilo. Za dvanáct měsíců poskytl ÚP ČR zájemcům o prohloubení vzdělání či změnu profese podle předběžných údajů celkem 301 385 000 Kč. Částka zahrnuje i prostředky z Evropského sociálního fondu.

Cílem rekvalifikačních kurzů je především odstranění bariér, které omezují určitou skupinu lidí ve vstupu na volný trh práce. Laicky řečeno – snahou ÚP ČR je umožnit lidem, kterým hrozí, že přijdou o práci nebo už jsou nezaměstnaní, získání nové kvalifikace a tím pádem zvýšení jejich šance na trhu práce.

V roce 2012 absolvovalo některou z rekvalifikací 25 199 uchazečů. ÚP ČR jim na ně přispěl celkem 146 377 000 Kč. Meziroční nárůst tedy loni činil 58 % v počtu absolventů a téměř 106 % v poskytnuté částce.

Klienti ÚP ČR nejčastěji volí rekvalifikace zaměřené na základní i speciální počítačové dovednosti, zdravotní a sociální oblast, účetnictví, svářečské kurzy, nebo chtějí získat řidičské průkazy (od sk. C) včetně těch profesních. Z celkového počtu lidí, kteří během loňského roku absolvovali rekvalifikační kurzy, bylo 60 % žen. Nejčastěji se rozhodují pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí lidé mezi 20 – 24 a 35 – 39 lety. Nejpočetněji jsou mezi účastníky kurzů zastoupeni uchazeči s výučním listem, maturitou a základním vzděláním.

Více v příloze.

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!