Rozpočet Ministerstva zdravotnictví ČR v roce 2015

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) by v roce 2015 mělo hospodařit s 6,78 miliardy Kč. Vyplývá to z návrhu státního rozpočtu. Vláda ČR začne návrh projednávat dne 10. 9. 2014. V sumě je zahrnuto navýšení o 600 milionů Kč, které MZ ČR vyjednalo proti prvotnímu návrhu Ministerstva financí ČR (MF ČR).

Dalších 600 milionů Kč chce MZ ČR dát na investice po schválení Vlády z úspor na provozních výdajích z minulých let.

Zdravotnictví mělo požadavek na navýšení rozpočtu výdajů na rok 2015 o 1,4 miliardy Kč, uvádí dále server E15. Finance zohlednily 500 milionů Kč na reprodukci majetku a sto milionů Kč do personální oblasti na zvýšení dohledu nad zdravotními pojišťovnami a státními nemocnicemi a na přesun tvorby plateb DRG (za diagnózu nemocnicím) do působnosti státu. Dalšího navýšení o 400 milionů Kč dosáhlo MZ ČR z předfinancování evropských dotací.

Na financování reprodukce majetku je nyní v rozpočtu na rok 2015 zahrnuto 1,372 miliardy Kč, ale k navýšení disponibilních prostředků bude použito dalších 500 až 600 milionů Kč z nároků nespotřebovaných výdajů v závislosti na výši úspor v roce 2014.

V roce 2014 MZ ČR hospodaří s 6,81 miliardy Kč. Prvotní návrh MF ČR pro rok 2015 zněl na 5,735 miliardy Kč, z toho na investice do nemocnic mělo jít 300 milionů Kč, zatímco resort potřeboval alespoň miliardu Kč.

Investice do materiálního vybavení nemocnic a zpřísnění kontroly zdravotních pojišťoven patří k prioritám MZ ČR pro rok 2015. V Praze by měly fakultní nemocnice vybudovat centrální příjmy, aby se neopakovaly problémy s přijímáním pacientů od záchranky. Zvýšení kontroly nad pojišťovnami požaduje Ministerstvo financí ČR, podle něj jsou finanční toky ve zdravotnictví neprůhledné a využití peněz málo efektivní.

Ročně zdravotnictví spotřebuje kolem 292 miliard Kč, z nich zhruba 230 miliard Kč je výběr pojistného, včetně odvodů státu za důchodce, nezaměstnané či děti, na což se pro rok 2015 v kapitole všeobecná pokladní správa počítá se 62,18 miliardy Kč. Zdravotnictví vedle pojistného má také peníze od krajů, měst a platby pacientů.

V částce pro MZ ČR na rok 2015 jsou výdaje na státní správu, tedy na chod úřadu, krajských hygienických stanic a Státního ústavu pro kontrolu léčiv, ve výši 1,83 miliardy Kč. Na vývoj a výzkum ve zdravotnictví má jít 1,48 miliardy Kč, z nich se má hradit i činnost nově vzniklé Agentury pro zdravotnický výzkum.

Pro ústavní péči, která zahrnuje investice do fakultních a ostatních nemocnic, léčebných ústavů či dotace neziskovým organizacím, počítá návrh s 1,12 miliardy Kč. Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví, kam se řadí zdravotní ústavy, zdravotnická záchranná služba, Ústav zdravotnických informací a statistiky či Koordinační středisko transplantací, by měly mít 1,08 miliardy Kč.

Na zdravotnické programy zahrnující protidrogovou politiku, národní program zdraví či zdravotně sociální programy, by mělo jít téměř 652 milionů Kč a na ostatní činnosti ve zdravotnictví 621,5 milionu Kč.

Na zahraniční rozvojovou spolupráci, kam se řadí vysílání expertů či poskytování vládních stipendií ke studiu v Česku, se v návrhu státního počítá se třemi miliony Kč, na program sociální prevence a prevence kriminality se 400 000 Kč. Na program protidrogové politiky by mělo jít přes 16 milionů Kč, na přípravu na krizové situace 10,5 milionu Kč a na očkování pravidelné i mimořádné a na pandemický plán 20 milionů Kč.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!