Statistická ročenka trhu práce v ČR za rok 2014

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) vydalo Statistickou ročenku trhu práce v ČR za rok 2014.

Statistická ročenka trhu práce je určena pro pracovníky v oblasti zaměstnanosti, pro analytiky trhu práce, studenty a pracovníky, kteří se touto problematikou zabývají. Pomocí tabulek, grafů či map je v ročence přehledným způsobem zpracován a popsán celkový vývoj trhu práce v České republice za rok 2014. Zahrnuje základní statistické ukazatele a informace z oblasti vývoje evidované nezaměstnanosti, volných pracovních míst, aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a základní struktury nabídky a poptávky na trhu práce.

Publikace je rozdělena do tří částí:

  • Časové řady trhu práce v letech 1991 – 2014
  • Situace na trhu práce - závěr roku 2014
  • Regionální statistika trhu práce v ČR v roce 2014.

Ze statistické ročenky se veřejnost mimo jiné dozví, že:

  • průměrný podíl nezaměstnaných osob v roce 2014 dosáhl 7,7 % a v porovnání s předchozím rokem se nezměnil,
  • průměrný počet uchazečů o zaměstnání v roce 2014 činil 561,4 tis. a byl o 3,0 tis. nižší než v roce 2013,
  • průměrný počet volných míst v roce 2014 byl zaznamenán ve výši 48,7 tis. a meziročně tak vzrostl o 9,7 tis.,
  • průměrný počet uchazečů o zaměstnání pobírajících podporu v nezaměstnanosti se snížil z 117,9 tis. v roce 2013 na 115,9 tis. v roce 2014, jejich podíl na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání poklesl z 20,9 % na 20,6 %,
  • průměrná měsíční výše podpory v nezaměstnanosti klesla z 6 284 Kč v roce 2013 na 5 958 Kč v roce 2014, na konci roku 2014 činila 6 039 Kč, zatímco v prosinci 2013 dosáhla 6 343 Kč,
  • v roce 2014 bylo v rámci APZ nově vytvořeno celkem 67 131 pracovních míst.

Publikace je k dispozici na www.mpsv.cz/files/clanky/20862/MPSV_rocenka_2014.pdf.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!