Statistika České správy sociálního zabezpečení

Průměrný starobní důchod v České republice v roce 2014 poprvé přesáhl 11 tisíc korun. Během roku vzrostl o 105 korun na 11 075 korun.

Ženy se poprvé v historii dostaly s výší průměrné penze nad hranici 10 tisíc korun, když v roce 2014 pobíraly v průměru 10 050 korun. Je to ale výrazně méně než muži, kteří v průměru dostávali 12 259 korun.

Celkově v roce 2014 stát vyplatil 2 355 144 starobních důchodů. Počet všech vyplácených důchodů – tedy například i invalidních či sirotčích – za rok 2014 dosáhl 3 485 257.

Počet důchodců stoupl meziročně o 5354 lidí na 2 863 210, přičemž někteří pobírají více typů důchodů.

Roste také počet předčasných důchodů - ke konci roku 2014 jich bylo 565 926, což je o 22 570 více než v roce 2013.

Výdaje na dávky důchodového pojištění v roce 2014 dosáhly 376,4 miliardy korun, příjmy byly ve výši 333 miliard korun. Výdaje tedy převyšovaly příjmy o 43 miliard korun.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) má na starosti také oblast nemocenského pojištění. V roce 2014 výrazně vzrostl počet výplat nemocenského. Oproti roku 2013 stoupl o 297 648 na celkových 1 901 088 vyplacených dávek nemocenského.

Nárůst způsobilo především ukončení tříletého přechodného období, v němž zaměstnavatelé vypláceli náhradu mzdy po dobu až tří týdnů dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, teprve potom lidé dostávali klasické nemocenské dávky od státu. Od 1. ledna 2014 se vrátil předchozí stav, kdy zaměstnavatelé proplácejí jen první dva týdny,  počínaje třetím týdnem pak lidé dostávají nemocenské od státu.

Mírný nárůst nových případů oproti roku 2013 zaznamenala Česká správa sociálního zabezpečení také u dávek peněžité pomoci v mateřství, tedy u takzvané mateřské. Zatímco v roce 2013 nově zahájilo čerpání peněžité pomoci v mateřství 74 123 rodičů, v roce 2014 jich bylo o 678 více. V naprosté většině ji čerpají ženy. Muži se péče o dítě ujali v 646 případech, což je o 126 případů více než před v roce 2013.

Zatímco příjmy z pojistného na nemocenské v roce 2014 dosáhly částky zhruba 26 miliard korun, výdaje na veškeré dávky nemocenského pojištění činily 22,1 miliardy korun. Příjmy tak o 3,9 miliardy korun převýšily výdaje. Nejvíce z takto vybraných peněz v roce 2014 odčerpaly dávky nemocenského - 13,9 miliardy - a dávky peněžité pomoci v mateřství - 7,3 miliardy korun.

V roce 2014 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení 271 432 zaměstnavatelů - o 1698 více než v roce 2013. Stoupl také počet zaměstnanců, které zaměstnavatelé přihlásili k účasti na pojištění - o 53 017 lidí na celkem 4 328 561.

Naopak mírně poklesl počet aktivních osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Ke konci roku 2014 jich úřad evidoval 972 356, což je o 4872 méně než v roce 2013.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!