Tomoterapeutický ozařovač ve VFN Praha

Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze se na novém ozařovači pro tomoterapii začnou ozařovat pacienti po jeho zkušebním provozu od počátku dubna 2015. Jeho předností je mnohem přesnější zacílení zhoubného ložiska s možností ozařování z několika úhlů. Při slavnostním otevření pracoviště ředitelka VFN Dana Jurásková uvedla, že pacienti tak budou mít mnohem větší šance na úspěšný boj s rakovinou.

Tomoterapeutický ozařovač v sobě integruje dvě jednotky, CT skener a lineární urychlovač, uvedla vedoucí radioterapeutického pracoviště VFN a 1. lékařské fakulty UK Hana Honová. Ozařovací svazek může mít zvolenou sílu intenzity i směrování, z jednoho nastavení lze postupně ozářit i více ložisek.

V praxi to vypadá tak, že pacient uložený na stole zářiče je nejdříve skenován na CT. Tím se ověří jeho poloha, snímky se promítají na monitor k radiologickému asistentovi, který sedí v sousední ovladovně. Podle aktuálních snímků, které se získají při každém jednotlivém ozáření, se pak může podle potřeby upravit pacientova poloha.

Tím se dosahuje velice přesného nastavení, které se každý den léčby určitým způsobem aktualizuje, a teprve poté, co je poloha pacienta ověřena, je spouštěno ozáření. Hlavice ozařovače obíhá pod úhlem 360 stupňů kolem pacienta a současně se pohybuje stůl s pacientem. Ložisko je ozářeno ze všech směrů.

Na novém přístroji lze díky vybavení dosáhnout velké přesnosti nastavení, takže ložisko je ozářeno v maximální míře a současně se šetří okolní tkáně. Dosahuje se tak lepší kontroly nádoru a také lepší tolerance léčby. Další výhodou je, že lze ozařovat i víc ložisek najednou, a to i ložiska, která jsou od sebe poměrně vzdálena.

V Česku jsou onkologičtí pacienti léčeni zářením v menším počtu případů než ve vyspělých západoevropských zemích. Nový zářič zvyšuje šance, že se této léčby dostane všem, kdo ji potřebují.

Tomoterapii lze využít pro všechny druhy nádorů, vedle pacientů z komplexního onkologického centra, v němž jsou s VFN také pražské nemocnice Bulovka a Thomayerova, se na ozařovači budou léčit pacienti z ostatních pražských center a středních Čech, podle potřeby i z jiných krajů. Nemocnice dala za přístroj, stavební úpravy ozařoven a školení 150 miliónů korun, obešla se bez dotací.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!