Transformace sociálních služeb

Cílem projektu Transformace sociálních služeb je umožnit lidem se zdravotním postižením žít běžný život jako všichni ostatní a poskytovat jim takovou péči, kterou opravdu mimo zdi velkých ústavních zařízení potřebují.

O změnách a dosavadních výsledcích se dne 16. 6. 2015 ve Stodu u Plzně hovořilo na závěrečné konferenci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) Transformace sociálních služeb.

Během trvání projektu odešlo dosud z ústavního prostředí do komunitních služeb, do rodiny nebo do vlastního bydlení 368 osob. Díky transformačnímu procesu má mnoho lidí se zdravotním postižením možnost najít si práci a žít plnohodnotný život.

V části zaměřené na sdílení zahraniční praxe představil zástupce švédské organizace věnující se lidem s duševním onemocněním švédskou psychiatrickou reformu, díky které byl vytvořen systém osobního asistenta pro osoby s mentálním a psychiatrickým onemocněním. To přispělo k integraci těchto lidí do společnosti.

Projekt Transformace sociálních služeb plynule navázal na pilotní ověření nastavení procesu transformace uskutečněné v letech 2009–2013. Realizován je od ledna 2013 do srpna 2015. Na projekt je vyčleněno 19 975 000 Kč, financován je z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Do projektu je zapojeno 40 organizací z celé České republiky, vyjma Prahy, poskytujících sociální služby pro osoby se zdravotním postižením. Cílem je vytvářet na národní úrovni prostředí pro transformaci ústavních pobytových zařízení na služby komunitního charakteru. Ty podporují samostatnější život lidí se zdravotním postižením, jejich zapojení do společnosti a na trh práce a zároveň poskytují dostatečnou pomoc tam, kde je jí zapotřebí.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!