Transparenční novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Výbor pro zdravotnictví PSP ČR doporučil poslancům zahrnout ustanovení o možnosti, aby si pacienti mohli legálně připlácet za dražší zdravotnické služby, do takzvané transparenční novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, která pojišťovnám ukládá zveřejňovat smlouvy s nemocnicemi a ambulancemi. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) bude předlohu schvalovat koncem května 2015.

Dobrovolnou spoluúčast pacientů za dražší, nyní nehrazené služby navrhli zakotvit do zákona poslanci Radka Maxová a Miloslav Janulík. Úprava spočívá v tom, že pacienti by měli možnost doplatit rozdíl mezi částkou, kterou běžně hradí pojišťovna, a skutečnou cenou dražší služby. Nyní se to údajně řeší například dary. Úprava by podle Maxové umožnila transparentní poskytování zdravotních služeb, aniž by byl snížen rozsah hrazených služeb.

Ministerstvo zdravotnictví ČR zaujalo k návrhu záporný postoj. Podle náměstka Toma Philippa se o něm prakticky nevedla debata a nejsou známy jeho dopady.

Účinnost smluv zdravotních pojišťoven s nemocnicemi a ambulancemi bude jejich zveřejněním patrně podmíněna. Výbor tuto úpravu podpořil před vládní variantou, která by za nezveřejnění jen zavedla až desetimilionovou sankci. Výbor mimo jiné taky doporučil zachovat současnou výši rezervních fondů zdravotních pojišťoven a umožnit pacientům měnit pojišťovnu ve dvou termínech za rok místo nynějšího jednoho. Ke sloučení dvou pojišťoven má být nutný souhlas nejméně dvou třetin členů správních rad.

Výbor pro zdravotnictví PSP ČR doporučil plénu schválit návrh Maxové, aby lidé nad 65 let věku měli plošně hrazené očkování proti pneumokokům. Bylo by dobrovolné. Výbor podpořil i sérii návrhů lidovce Ludvíka Hovorky. Chce zpřísnit podmínky pro fúze pojišťoven, jejich slučování by navíc schvalovala Vláda ČR na základě vyjádření ministerstev zdravotnictví a financí. Podporu výboru má i návrh Jaroslava Krákory, podle něhož by o slučování pojišťoven nadále rozhodovalo Ministerstvo zdravotnictví, nově po vyjádření Ministerstva financí ČR. Rozhodne až plénum.

Bez stanoviska výboru zůstal návrh Rostislava Vyzuly, který by podle něho zajišťoval, aby byl na trhu vždy aspoň jeden plně hrazený lék. MZ ČR však má důvodné podezření, že by ceny a úhrady u některých zdravotnických přípravků vzrostly, případně by bylo zabráněno jejich poklesu.

Vládní norma zakáže pojišťovnám pod až pětimilionovou sankcí nábory pojištěnců přes jiné firmy. Pojišťovny taky budou muset dávat ministerstvům zdravotnictví a financí a na návrh výboru i Českému statistickému úřadu data, která ministerstvům poslouží hlavně k vytváření cen.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!