Výzva pro sociální podniky

Výzva Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) je určena pro zájemce o realizaci dobrých nápadů v oblasti sociálního podnikání z řad podnikatelských subjektů nebo OSVČ a pro všechny, kteří mají projekt, jak pomoci sobě a zároveň lidem na okraji společnosti. Výzva je podpořená prostředky z evropských fondů a v rámci Operačního programu Zaměstnanost směřovaná na podporu sociálního podnikání, sociálního začleňování a boje s chudobou.

Kdo a za jakých podmínek může dotaci na sociální podnikání získat:

 • OSVČ nebo obchodní korporace
 • Veřejně se hlásí ke společensky prospěšnému cíli zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce
 • Podíl zaměstnanců ze znevýhodněných skupin činí v podniku min. 30 %
 • Více než 50 % zisku je reinvestováno do rozvoje podniku a naplňování jeho společensky prospěšného cíle.
 • Při výrobě a spotřebě se zohledňují environmentální aspekty
 • Poptávka a nabídku směřuje alespoň částečně do daného regionu a přispívá tak k jeho rozvoji

Na co lze v rámci výzvy pro sociální podniky získat dotaci:

 • Podpora nově vznikajících sociálních podniků
 • Podpora nových podnikatelských aktivit stávajících sociálních podniků
 • Rozšíření portfolia produktů a služeb
 • Rozšíření prostorové kapacity
 • Zřízení nové živnosti
 • Zřízení nové provozovny

Financování:

 • Celková alokovaná částka je 100 000 000 Kč
 • 85 % z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR
 • 15 % z vlastních prostředků

Termíny:

 • Zveřejnění výzvy 17. 8. 2015
 • Předkládání projektů od 1. 9 do 30. 11. 2015

Projekty zaměřené na sociální podnikání mají různou podobu. Společná je snaha začlenit do běžných podnikatelských aktivit společensky nebo zdravotně handicapované osoby. Cílem je zajistit jim rovné příležitosti, zlepšit jejich sociální postavení ve společnosti a zvýšit jejich životní úroveň i sebevědomí.

Předkladatelům projektů bude k dispozici celkem 100 milionů korun z Operačního programu Zaměstnanost. Ucházet se o ně budou moci nejen noví zájemci o sociální podnikání z řad podnikatelských subjektů nebo OSVČ, ale i stávající sociální podniky, které by k rozšíření svých aktivit potřebovaly další peníze.

Sociální podnikání není totéž co charita. Sociální podnik musí být stejně úspěšný jako kterákoliv jiná firma. Lišit by se měl především v tom, jak nakládá se svým ziskem. Předpokládá se, že ho investuje zpátky, například do vytváření dalších pracovních míst pro osoby se ztíženým uplatněním na trhu práce.

Od roku 2013 podpořilo MPSV prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 122 sociálních podniků. Momentálně v ČR působí více než dvěstě sociálních podniků v různých oborech: od stavebnictví, průmyslové výroby, přes dopravu, potravinářství, až po finanční služby, telekomunikace nebo podnikání v cestovním ruchu.
 

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!