Zákon o léčivech - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 17. schůzi dne 26. 9. 2014 ve 3. čtení schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 259/.

Předkládaným návrhem zákona se navrhuje zachování stávající alternativní možnosti předepisování léčivých přípravků, a to tak, že z textu ustanovení § 80 zákona o léčivech, bude vypuštěna povinnost předepisovat léčivé přípravky výhradně na elektronický předpis. Důvodem pro zachování stávajícího stavu je skutečnost, že přibližně 20 % předepisujících lékařů není doposud vybaveno příslušnou výpočetní technikou, což by v praxi, počínaje 1. lednem 2015, pro tyto lékaře znamenalo nemožnost pro své pacienty předepisovat léčivé přípravky. Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace.

Navrhovaná změna zákona o léčivech nebude mít žádný faktický dopad na současnou preskripční praxi, neboť povinnost vystavování pouze elektronických receptů dosud nenabyla účinnosti.

Pokud se jedná o dopad návrhu zákona na poskytovatele zdravotních služeb, kteří se na povinnou elektronickou preskripci léčivých přípravků již dostatečně připravili, je třeba zdůraznit, že návrh zákona elektronickou preskripci v žádném případě nezakazuje, tudíž tyto subjekty mohou nadále k předepisování léčivých přípravků používat, na základě dohody s pacientem, jak lékařské předpisy v listinné podobě, tak i elektronické recepty.

Historie:

  • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 7. 2014. Zástupce navrhovatele: Mz ČR
  • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 259/0 dne 3. 7. 2014.
  • Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  • Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 10. 7. 2014 a navrhl přikázat k projednání výborům: VpZ.
  • Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  • 1. čtení proběhlo 17. 7. 2014 na 12. schůzi. Návrh projednán v obecné rozpravě. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 379).
  • VpZ projednal návrh zákona a vydal 11. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 259/1 (komplexní pozměňující návrh).
  • 2. čtení - návrh zákona prošel obecnou a podrobnou rozpravou 18. 9. 2014 na 17. schůzi. Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 259/2, který byl rozeslán 19. 9. 2014.
  • 3. čtení proběhlo 26. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 438).
Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!