Zákon o ochraně veřejného zdraví - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 31. schůzi dne 16. 9. 2015 schválila novelu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (sněmovní tisk č. 270/0). Novela byla PSP ČR odsouhlasena již 20. 5. 2015, avšak 18. června 2015 byla Senátem Parlamentu ČR vrácena s pozměňovacími návrhy. Znění, schválené PSP ČR dne 16. 9. 2015 tyto pozměňovací návrhy nezohledňuje.

Plné očkování dítěte zůstane podmínkou pro přijetí do mateřské školy nebo pro pobyt na školách v přírodě. Senátní úpravy novely zákona o ochraně veřejného zdraví, které předpokládaly zmírnění podmínek, poslanci nepřijali. Senátoři navrhovali také změny ustanovení ohledně hluku. Předloha zamíří k podpisu prezidentovi ČR Miloši Zemanovi v původním sněmovním znění.

Senátoři chtěli, aby mateřské školy měly pouze povinnost zjistit stav očkování přijímaného dítěte. Navrhovali také snížit z půlmilionu na 30.000 korun horní hranici pokuty, která by hrozila školkám, školám nebo provozovatelům dětských skupin za přijetí dítěte bez dokladu o očkování.

Současná protiočkovací "hysterie" se podle bývalého ministra zdravotnictví Leoše Hegera rozvinula na základě nepodložených informací o rizicích. Studie podle něho ukazují, že rizika jsou přiměřená. Pokud by změna prošla, způsobí de facto nepovinnost očkování, uvedl.

Předseda Výboru pro zdravotnictví PSP ČR Rostislav Vyzula s odvoláním na údaje odborníků poznamenal, že očkování zabrání ročně 500 úmrtím a 150.000 onemocněním.

Pro senátní úpravu hlasovalo 40 ze 181 přítomných poslanců, 97 jich bylo proti. Sněmovní verzi novely dolní komora potvrdila hlasy 148 poslanců, proti jich bylo šest.

Senát PČR rovněž žádal odstranit z novely ustanovení, podle kterého nebude hlukem hudba při venkovních produkcích. Obce tedy budou mít právo udělovat pořadatelům těchto akcí hlukové výjimky.

V novele zůstane navzdory nesouhlasu Senátu právo hygieniků vstupovat do soukromých bytů kvůli kontrole zdroje hluku, kterým byly překročeny hygienické předpisy. Za odepření vstupu bude hrozit až půlmilionová pokuta. Senátoři míní, že jde o prolomení ústavního práva na ochranu obydlí, protože okamžité překročení limitů hluku ještě neznamená ohrožení zdraví.

V předloze se rozhodnutím poslanců neobjeví hrozba až 50tisícové sankce obchodníkům, kteří by ve škole nebo školském zařízení porušili zákaz nabízet nebo prodávat potraviny v rozporu s požadavky na zdravou výživu žáků.

O novele, jejíž vládní podoba měla být celkovou revizí zákona a měla jej sladit se správním řádem, se vedla dlouhá debata. Poslanci například odmítli pozměňovací návrhy směřující k zavedení individuálních očkovacích plánů pro děti a odpovědnosti státu za škody na zdraví způsobených očkováním. Poslanci do normy ale nevložili ani sporný návrh zdravotnického výboru, který by podle některých právních výkladů umožnil očkování dětí i bez souhlasu rodičů.

Původní vládní novela se očkováním v podstatě vůbec nezabývala. Debata vznikla až v Parlamentu. Poslanci ve vládní normě jen snížili navrhované pokuty za prohřešky vůči povinnému očkování dětí.

Novela změní i ochranu obyvatel před hlukem. Vedle uvolnění podmínek pro venkovní hudební produkce přinese naopak restrikci v tom, že hygienici by neměli dát souhlas ke stavbě obytného domu, pokud by měl vzniknout například u plánované silnice nebo železnice, kde by hluk patrně překračoval limity. Investor nebude moci žádat protihluková opatření po provozovateli zdroje hluku, pokud neprovedl dostatečnou ochranu sám. Nebude to platit, pokud hluk vzroste. Novela rovněž předpokládá to, že pokud nebudou hlukové limity z provozu na silnicích a drahách překročeny vně budov, automaticky to bude platit i pro vnitřní prostory.

Historie:

 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 7. 2014. Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.
 • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 270/0 dne 18. 7. 2014. Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 21. 8. 2014. Určil zpravodaje: MUDr. David Kasal a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví. 
 • 1. čtení proběhlo 21. 10. 2014 na 19. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 460).
  - Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 14. 11. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 270/1 (přerušuje projednávání).
  - Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 14. 1. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 270/2 (přerušuje projednávání).
  - Hospodářský výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 15. 1. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 270/3 (pozměňovací návrhy).
  - Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 6. 2. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 270/4 (pozměňovací návrhy).
 • V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  - Garančním výborem se stal Výbor pro zdravotnictví.
  - Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 3. 2015 na 26. schůzi.
  - Návrh zákona 10. 3. 2015 na 26. schůzi vrácen garančnímu výboru k novému projednání (usnesení č. 650).
  - Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 27. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 270/5 (pozměňovací návrhy).
 • 2. čtení - návrh zákona prošel obecnou a podrobnou rozpravou 28. 4. 2015 na 27. schůzi. Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 270/6, který byl rozeslán 4. 5. 2015.
 • 3. čtení proběhlo na 27. schůzi dne 20. 5. 2015. Návrh zákona schválen.
 • Zákon doručen do Senátu 02.06.2015. Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.7.2015.
 • Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.6.2015.
 • Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Doc.MUDr. Milada Emmerová - přijal k tomuto tisku dne 10.6.2015 usnesení č. 30, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 87/1.
 • Další výbory:
  - Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Jitka Seitlová, přijal k tomuto tisku dne 10. 6. 2015 usnesení č. 51.
  - Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Jitka Seitlová, přijal k tomuto tisku dne 10. 6. 2015 usnesení č. 52.
  - Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Jitka Seitlová, přijal k tomuto tisku dne 17. 6. 2015  usnesení č. 55, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 87/3.
  - Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem jesen. MUDr. Mgr. Vladimír Plaček, přijal k tomuto tisku dne 10.6.2015 usnesení č. 43, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 87/2.
 • Senát zařadil tisk na 9. schůzi a projednal jej dne 18. 6. 2015. Usnesením č. 157, v hlasování č. 44 projednal tento tisk s výsledkem jednání - Senát PČR návrh vrátil PSP ČR s pozměňovacími návrhy.
 • Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 6. 2015 poslancům jako tisk 270/8.
 • Dokument Senátu doručen PSP ČR a rozeslán 22. 6. 2015 poslancům jako tisk 270/9.
 • PSP ČR projednala návrh 16. 9. 2015 na 31. schůzi - schválené znění pozměňovací návrhy Senátu PČR nezohledňuje.
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!