Zlepšení systému sociálních dávek

Pravidelná setkávání starostů měst a obcí s řediteli kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR (ÚP ČR) je jeden z konkrétních kroků, který má zlepšit systém sociálních dávek. Jednání se mají konat na dvou úrovních, kromě čelních představitelů obou institucí by se měli pravidelně scházet také lidé z úřadů práce s vedoucími sociálních odborů obcí. Na setkáních se budou informovat o aktuálním dění a záměrech v oblasti sociálních dávek a upozorňovat na případné problémy. Rovněž budou – v mezích zákona – sdílet informace tak, aby se dávky co nejméně zneužívaly.

Na společném postupu se dohodly výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Jana Vildumetzová s generální ředitelkou Úřadu práce ČR Marií Bílkovou. Základním předpokladem funkčního systému sociálních dávek jsou dostatečné a aktuální informace. Právě nedostatečná komunikace v minulosti zkomplikovala život lidem, kteří potřebují pomoc státu a také pracovníkům státní správy a samosprávy, kteří služby veřejnosti poskytují, zároveň vedla k většímu zneužívání dávek.

V souvislosti s efektivní sociální prací vedení ÚP ČR i Svazu zdůrazňuje, že je nutné navýšit počet lidí, kteří tuto činnost budou vykonávat. A to jak v obcích, tak na pracovištích ÚP ČR v regionech.

Během jednání probrali účastníci setkání i myšlenku, že by o sociálních dávkách mohly v budoucnu rozhodovat obce a vyplácet je příslušná pracoviště ÚP ČR. Nedávno ji podpořila Sociální komise Svazu měst a obcí s vědomím, že jde o doporučující návrh, jehož případné zavedení do praxe by se muselo velmi dobře a s dostatečným předstihem připravit.

Úřad práce ČR průměrně měsíčně vyplácí cca 1,9 milionů sociálních dávek za cca 6,3 mld. Kč. Srovnáme-li rok 2011 s rokem 2013, pak se počet a výdaje jen na dávky pomoci v hmotné nouzi zvýšily o 180 procent, resp. 211 procent.

 

 

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!