Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

Kouření může souviset s depresí

Mezi typické mýty o kouření patří i informace, že pomáhá ve stresu, při depresi nebo obecně zlepšuje psychický stav. Velké množství studií, které proběhly po celém světě, i analýza výsledků téměř 4 000 pacientů Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK však prokázala zmírnění depresivních příznaků, když pacient přestal kouřit.

Cesta k nekuřáctví

Kouření významně ovlivňuje kvalitu i délku života, zvyšuje výskyt komplikací a nemocí, především onkologických, kardiovaskulárních a respiračních, ale také několika desítek dalších.

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!