Česká lékárnická komora (ČLnK)

Poradenská centra pro odvykání kouření nově i v lékárnách

Česká lékárnická komora připravila pro pacienty ve vybraných lékárnách síť poradenských center pro odvykání kouření. Lékárníci-specialisté absolvovali garantovaný kurz ČLnK, vytvořený ve spolupráci s lékařskými odborníky ze Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku pod vedením Doc. MUDr. Evy Králíkové, CSc.

Stránky

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!