Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP)

Praktici žádají méně preskripčních omezení

Praktičtí lékaři by chtěli předepisovat větší spektrum léků než v současnosti. Argumentují tím, že ve většině evropských zemí nejsou taková preskripční omezení jako v Česku a že jejich redukce by vedla k vyšší efektivitě, protože by pacienty neposílali jen kvůli receptu ke specialistovi. Z druhé strany zaznívá argument hlubší znalosti dané problematiky ze strany specialisty. Otázkou pak také zůstává, nakolik by uvolněním preskripce u praktických lékařů vzrostla spotřeba léčiv.

Prevence cukrovky v ČR selhává

Prevence cukrovky podle předsedy České lékařské společnosti Štěpána Svačiny v Česku selhává. Svačina to řekl novinářům při příležitosti Světového dne zdraví, který připadá na výroční den založení Světové zdravotnické organizace, jež vznikla 7. dubna 1948.

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!