eHealth

Vynucená dvojchyba

Poslanci Občanské demokratické strany v nově zvoleném Parlamentu navrhli zákon, který odsouvá povinné užívání elektronických receptů z 1. ledna 2018 na 1. ledna 2023, tedy o pět let. Návrh zákona neobsahuje žádné další změny. Návrh je zcela pochopitelný z pohledu okamžité situace. Systém elektronických receptů, který má za několik dnů vstoupit v účinnost, není dobře navržen ani technicky připraven.

Národní strategie eHealth počítá se vznikem informačního portálu

Chystá se Národní zdravotnický informační portál. Je součástí Národní strategie elektronického zdravotnictví, která řeší například i využití elektronických receptů a elektronické dokumentace. Materiál posílá ministerstvo zdravotnictví do vnějšího připomínkového řízení a do konce září 2016 ho dostane vláda.

eHealth omezuje opakované hospitalizace a zlepšuje péči o vážně nemocné

Snížit riziko opakovaných hospitalizací, dohlížet na pacienta, zdali se i po propuštění z nemocnice léčí dle instrukcí lékaře, či umožnit, aby se při chronických a závažných onemocnění postupovalo dle plánu péče respektujícího přání nemocného. To jsou věci, které v zahraničí fungují díky elektronizaci. Prospěch z nic mají jak pacienti, tak poskytovatelé péče a pojišťovny, které redukují zbytečnou péči. A tak zatímco v ČR se mluví o tom, že by zavádění elektronizace pomohla finanční či jiná motivace lékařů, podle švédského odborníka Hakana Nordgrena by ve Švédsku bylo naopak nutno zdravotnickým zařízením platit, aby se eHealth vzdaly.

eHealth v ČR není rarita, využívají ho angažovaní praktici, záchranky i kraj Vysočina

O elektronizaci ve zdravotnictví se obvykle v Česku mluví jako o něčem, co prakticky nefunguje. Nutno ovšem podotknout, že aktivit týkajících se elektronizace, které vznikají spontánně zdola a bez nichž si dnes řada lékařů a dalších zdravotníků nedovede svou práci představit, je celá řada. Praktici tak využívají elektronické žádanky, elektronicky funguje komunikace s laboratořemi či rentgenem. Elektronizovat se povedlo výměnu dokumentace záchranek a na Vysočině se už mohou pochlubit zaváděním propojení osmi zdravotnických zařízení.

Středoevropská zdravotnická konference InterSystems 2016 ukázala potenciál eHealth

13. června 2016 proběhla v prostorách prestižního pražského kongresového centra Erbia Congress Centrum v City Tower Praha Středoevropská zdravotnická konference 2016 s podtitulem „Lepší zdravotní péče. Propojená péče“, jejímž hlavním sponzorem a organizátorem byla společnost InterSystems. Tato mezinárodní konference již podruhé nabídla různé pohledy na řízení zdravotnických zařízení, poskytování zdravotní péče a konsolidované kontinuum zdravotní péče v regionu střední Evropy.

Středoevropská zdravotnická konference 2016

Lepší zdravotní péče? Propojená péče. Konference, která proběhne 13. 6. 2016 v Praze se bude zabývat různými pohledy na řízení zdravotnických zařízení, poskytování zdravotní péče a konsolidované kontinuum zdravotní péče v regionu střední Evropy. Vystoupí zde nejen zástupci výše uvedených organizací, ale také mezinárodní řečníci se zkušenostmi z celého světa, o které se budou prostřednictvím svých příspěvků dělit.

eHealth Day 2016

Konference eHealth Day jsou již více než deset let platformou pro výměnu názorů a zkušeností zainteresovaných subjektů v oblasti elektronického zdravotnictví, telemedicíny a aplikací informačních a komunikačních technologií pro co nejefektivnější zajištění a podporu zdravotní péče.

Jak zlepšit kvalitu evropského zdravotnictví?

Poslanci Evropského parlamentu přijali 19. května 2015 návrh zprávy z vlastní iniciativy o bezpečnějším zdravotnictví v Evropě: zlepšení bezpečnosti pacientů a boj proti antimikrobiální rezistenci. Zpravodajem je italský poslanec Pienicola Pedicini a Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin návrh jednohlasně schválil na svém zasedání 14. dubna 2015.

eHealth Week 2015

Letošní eHealth Week se uskuteční 11. - 13. května 2015 v lotyšské Rize. Akce se skládá ze dvou hlavních událostí: eHealth konference na vysoké úrovni organizovaná lotyšském ministerstvem zdravotnictví v rámci lotyšského předsednictví v Radě Evropské unie a WoHIT (World of Health IT Conference & Exhibition), kterou pořádá HIMSS Evropa. Očekává se účast více než 2000 zahraničních delegátů a 75 vystavovatelů. Mimo hlavní program je možné se zúčastnit řady doprovodných akcí, např.

Stránky

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!