Evropský sociální fond

Evropský sociální fond

Jednou z priorit Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) je snížení nezaměstnanosti padesátníků, žen po rodičovské dovolené a absolventů a dále podpora rodin s dětmi a začleňování sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených osob.

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!