Martin Zeman

Brzy bude dokončena Strategie elektronického zdravotnictví

O elektronizaci zdravotnictví se v České republice mluví už roky. Dosavadní úsilí na centrální úrovni ale nemělo v praxi buď žádné, nebo velmi rozpačité výsledky. Vydařené příklady elektronizace, která je skutečně využívaná a chválená, vycházejí obvykle zdola, maximálně z úrovně kraje. Dát všem těmto snahám společný směr a propojit je ve funkční systém elektronického zdravotnictví na celostátní úrovni se nyní snaží koordinátoři a experti pracující na Národní strategii elektronického zdravotnictví.

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!