Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR)

Výplata dávek nebude ohrožena

Proces příprav zakázek, ze kterých vzejde nový dodavatel IT systému pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) a výplatu sociálních dávek, probíhá, dle sdělení ministerstva, podle plánu.

Výplata nepojistných sociálních dávek a dávek státní politiky zaměstnanosti v současné době ani v blízké budoucnosti není ohrožena.

MPSV ČR předpokládá, že podle dosavadních výsledků dojde k vypsání zadávacích řízení na agendové systémy na počátku čtvrtého kvartálu 2014, vydání předběžných oznámení bude realizováno na konci září 2014.

Evaluace dopadů a dobré praxe OP LZZ na základě případových studií

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) vypisuje veřejnou zakázku - název: Evaluace dopadů a dobré praxe OP LZZ na základě případových studií a jejich meta-analýzy.

Lhůta pro podání nabídky: 10. 9. 2014

Předmětem zakázky jsou služby spočívající ve zpracování evaluace dopadů a dobré praxe Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen „OP LZZ“) na základě případových studií a jejich meta-analýzy.

Stránky

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!