Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR)

Vláda projedná otcovskou dovolenou

Muži v Česku by po narození potomka mohli zřejmě od roku 2017 začít chodit na týdenní otcovskou. Dostávali by z nemocenské 70 procent vyměřovacího základu svého výdělku, tedy stejně jako ženy na mateřské. Nově by lidé mohli dostávat ošetřovné i na nemocné členy rodiny, kteří s nimi nebydlí. Víc sirotků by také mohlo získat důchod. Počítá s tím návrh novely o nemocenském pojištění.

Veletrh neziskových organizací NGO Market

V prostorách pražského Fora Karlín se 27. dubna 2016 uskuteční již 17. ročník veletrhu neziskových organizací NGO Market. Ministerstvo práce a sociálních věcí, řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost, je opět partnerem celé akce. Celodenní program je určen zástupcům neziskovek i široké veřejnosti. Vstup na veletrh i doprovodné akce je zdarma.

MSPV poskytne 200 milionů na zlepšení služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny

MPSV dlouhodobě usiluje o snížení počtu dětí odebíraných z rodin. Výzva vypsaná v rámci Operačního programu Zaměstnanost má zlepšit služby prevence právě pro ohrožené děti a jejich rodiny. Dvě stě milionů korun bude možné čerpat na přeměnu pobytových služeb ve služby ambulantní, krizové a respitní nebo na rozvoj středisek výchovné péče.

Pozice NRZP k novele zákona o sociálních službách

V pátek 8. dubna 2016 se uskutečnilo jednání členů Vládního výboru pro zdravotně postižené občany s představiteli MPSV ČR nad návrhem velké novely zákona o sociálních službách. Zásadní rozdíl v pojetí novely spatřujeme především v tom, že zákon o sociálních službách, tak jak byl původně přijat, byl určen pro zajišťování služeb pro osoby závislé na péči jiné osoby

Novela zákona o dlouhodobé péči je téměř hotová

Řešení problematiky sociálně-zdravotní péče, o nějž se v Česku usiluje dvacet let, je možná na dosah. Na ministerstvu práce a sociálních věcí nyní finišují práce na změnovém zákoně, který má problematiku ošetřit. Pokud vše dopadne dobře, měl by začít platit během příštího roku. První informace o tom, co vlastně návrh přesně přináší, by mohly být známy za měsíc.

Jeden rok asistentům k doškolení na sestru nestačí

Původně mělo jít o zásadní změnu, která výrazně zasáhne do systému vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v Česku. Navzdory rokům, kdy se o novele/náhradě zákona 96/2004 vedla vášnivá diskuse, ale nebyl nalezen ani náznak kompromisu a shody na tom, jakou cestou by se výchova zdravotníků v Česku měla ubírat.

Stránky

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!