Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR)

Příspěvek na péči

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR kritizuje návrh rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na rok 2016, který nepočítá se slibovaným zvýšením příspěvku na péči.

Důchody v roce 2016

Pro zohlednění růstu reálných mezd je velmi důležitá informace, že se bere do úvahy růst reálných mezd za celé období od roku, kdy byl růst reálných mezd naposled zohledněn.

Stránky

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!