Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR)

Školní kluby

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR podpoří vznik školních klubů, školních autobusů nebo příměstských táborů v době školních prázdnin.

Příspěvek na zaměstnávání 50+

Hlavním cílem všech nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) je umožnit lidem, kteří jsou delší dobu bez práce, aby neztratili nebo naopak zase získali pracovní návyky. Součástí aktivní politiky zaměstnanosti je podpora nových pracovních míst prostřednictvím poskytování příspěvků zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají uchazeče o zaměstnání, i uchazečům samotným.

Stránky

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!