Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR)

Pozice NRZP k novele zákona o sociálních službách

V pátek 8. dubna 2016 se uskutečnilo jednání členů Vládního výboru pro zdravotně postižené občany s představiteli MPSV ČR nad návrhem velké novely zákona o sociálních službách. Zásadní rozdíl v pojetí novely spatřujeme především v tom, že zákon o sociálních službách, tak jak byl původně přijat, byl určen pro zajišťování služeb pro osoby závislé na péči jiné osoby

Příspěvek na péči

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR kritizuje návrh rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na rok 2016, který nepočítá se slibovaným zvýšením příspěvku na péči.

Stránky

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!