Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

OP Lidské zdroje a zaměstnanost přinesl do ČR 60 mld korun

Ministerstvo práce a sociálních věcí úspěšně ukončilo administraci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) z minulého programovacího období 2007 - 2013. Z programu se podařilo vyčerpat 59,64 mld. korun, což představuje 102 procent celkové alokace. Česká republika tak nebude vracet zpět do Bruselu žádné nevyužité finanční prostředky z OPLZZ.

Školní kluby

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR podpoří vznik školních klubů, školních autobusů nebo příměstských táborů v době školních prázdnin.

Stránky

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!