orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Sociálně-právní ochrana dětí a správní řízení

Ve čtvrtek 11. ledna 2018 se v Praze uskuteční série přednášek na téma sociálně-právní ochrana dětí a správní řízení. Tento vzdělávací program ocení především pracovníci zabývající se sociálně právní ochranou dětí a souvisejícími oblastmi. Posluchači se kromě základních pojmů, působnosti a úředních postupů na úseku sociálně právní ochrany dětí dozví, jak správně aplikovat správní řád nebo doručovat písemnosti. Součástí je též blok zaměřený na soudní řízení a případy, kdy má SPOD právo a povinnost do něho vstupovat. Výklad doplní příklady z úřední, advokátní a soudní praxe.

Dítě má právo vídat pravidelně oba rodiče

Rozvod rodičů je zátěžovou situací, do které dítě spadne bez ohledu na svá přání. Nemělo by však zbytečně trpět jen proto, že se rodiče nedokáží dohodnout. Nejlepší zájem dítěte obvykle v roli kolizního opatrovníka hájí orgán sociálně-právní ochrany dětí. Nebo by alespoň měl. Nesmí jen pasivně čekat na rozhodnutí soudu, který určí rozdělení péče o děti.

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!