Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR)

Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na 27. schůzi projednala vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluvy Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání.

Stránky

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!