správní řízení

Sociálně-právní ochrana dětí a správní řízení

Ve čtvrtek 11. ledna 2018 se v Praze uskuteční série přednášek na téma sociálně-právní ochrana dětí a správní řízení. Tento vzdělávací program ocení především pracovníci zabývající se sociálně právní ochranou dětí a souvisejícími oblastmi. Posluchači se kromě základních pojmů, působnosti a úředních postupů na úseku sociálně právní ochrany dětí dozví, jak správně aplikovat správní řád nebo doručovat písemnosti. Součástí je též blok zaměřený na soudní řízení a případy, kdy má SPOD právo a povinnost do něho vstupovat. Výklad doplní příklady z úřední, advokátní a soudní praxe.

Nové průkazy OZP

Dne 1. 1. 2015 vstoupila v účinnost nová právní úprava, která mění koncepci procesu vedoucího k ukončení platnosti všech průkazů mimořádných výhod a zavádí automatický přechod nároku z průkazů mimořádných výhod na průkaz OZP.

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!