zaměstnavatel

Příspěvek na zaměstnávání 50+

Hlavním cílem všech nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) je umožnit lidem, kteří jsou delší dobu bez práce, aby neztratili nebo naopak zase získali pracovní návyky. Součástí aktivní politiky zaměstnanosti je podpora nových pracovních míst prostřednictvím poskytování příspěvků zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají uchazeče o zaměstnání, i uchazečům samotným.

Práce přesčas

Zákoník práce připouští, aby se zaměstnanec se zaměstnavatelem dopředu domluvili, že sjednaná mzda již zahrnuje i mzdu a příplatky za práci přesčas.

Stránky

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!