Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR)

Vynucená dvojchyba

Poslanci Občanské demokratické strany v nově zvoleném Parlamentu navrhli zákon, který odsouvá povinné užívání elektronických receptů z 1. ledna 2018 na 1. ledna 2023, tedy o pět let. Návrh zákona neobsahuje žádné další změny. Návrh je zcela pochopitelný z pohledu okamžité situace. Systém elektronických receptů, který má za několik dnů vstoupit v účinnost, není dobře navržen ani technicky připraven.

Spolupráce ministerstev zdravotnictví a školství s děkany LF stabilizuje počty lékařů

Počty lékařů v ČR bude třeba po roce 2020 zvýšit o 1,5–2,5 tisíce nových úvazků. Všechny prediktivní modely totiž dokládají, že tohoto stavu lze docílit zvýšením počtu absolventů lékařských fakult alespoň o 15 procent. Proto Ministerstvo zdravotnictví zahájilo spolupráci s Ministerstvem školství a týmy obou resortů pracují společně s děkany lékařských fakult na strategickém materiálu a krocích, které situaci pomohou řešit.

Stránky

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!