průkazy osob se zdravotním postižením

Nové průkazy OZP

Dne 1. 1. 2015 vstoupila v účinnost nová právní úprava, která mění koncepci procesu vedoucího k ukončení platnosti všech průkazů mimořádných výhod a zavádí automatický přechod nároku z průkazů mimořádných výhod na průkaz OZP.

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!