Státní ústav pro kontrolu léčiv (SUKL)

Lékový ústav rozdal v roce 2016 milionové pokuty

Za porušování zákonů o léčivech a o regulaci reklamy udělil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) v roce 2016 pokuty přes 15 milionů korun. Nejvyšší sankce, které se pohybovaly kolem milionu korun, se týkaly především nepovoleného vývozu léků, zveřejňování reklamy na léčivé přípravky, které nejsou v Česku registrované, nebo poskytování provizí lékařům za předepisování konkrétních léků.

Změní se pravidla zásilkového prodeje léků

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) s účinností od 20. června 2016 aktualizoval svůj pokyn LEK-16 již třetí verzí. Tímto pokynem jsou vymezeny a blíže upřesněny podmínky pro výdej léčivých přípravků na základě objednávek zásilkovým způsobem. Blíže specifikoval termíny tzv. rezervace, zprostředkování léčiv, použití EU loga či sdílení společné nabídky.

Pokuta pro SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) dostal od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu 600.000 korun za správní delikty v sedmi veřejných zakázkách.

Rozhodnutí zatím není pravomocné. Při výběrových řízeních SÚKL stanovoval například nezákonné požadavky na uchazeče či špatně stanovoval kritéria hodnocení, uvádí ÚOHS.

SÚKL nyní rozhodnutí analyzuje a rozhodne se, zda podá rozklad. SÚKL dodal, že zakázky byly realizovány za vedení předchozího ředitele Pavla Březovského.

Stránky

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!