Absolventi na trhu práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) se snaží různými nástroji zlepšit situaci absolventů na trhu práce. Ti patří k jedné z nejohroženějších skupin. Hlavním problémem absolventů bývá nedostatek praxe v oboru.

Zaměstnavatelé dávají přednost těm, kdo již disponují potřebnými zkušenostmi. Samotný diplom o ukončení školy na získání dobrého zaměstnání nestačí. Příkladem, jak ohroženým skupinám na trhu práce pomoci, jsou projekty Evropského sociálního fondu na zvýšení zaměstnanosti. Do mladých lidí jsou investovány prostředky v řádu miliard korun.

Projekty zaměřené na pomoc absolventům jsou v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) financovány zejména v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Kromě toho jsou na mladé lidi do 25 let bez kvalifikace či s nízkou kvalifikací zaměřeny projekty podporující sociální začleňování. Mladí lidé budou jednou z důležitých cílových skupin i pro nový Operační program Zaměstnanost.

Jedním z takových projektů je „Nová kariéra - s praxí za prací,“ na Šumpersku. Zaměřuje se mladé lidi do 25 let, kteří vyšli ze školy, a nepodařilo se jim sehnat práci. Nemají praktické zkušenosti a znalosti získané ve škole s přibývajícím časem zapomínají. Pokud jejich vzdělání nekoresponduje s tím, po čem je v regionu poptávka, mohou využít nabídky rekvalifikace. Projekt jim rovněž umožní získat odbornou praxi u potencionálních zaměstnavatelů. Během ní mohou prokázat nejen své teoretické znalosti, ale především ochotu vzdělávat se a flexibilně reagovat na trendy v oboru i na trhu práce. Těm, kteří doposud neměli mnoho příležitostí vystupovat samostatně a cítí se nejistě, jsou k dispozici profesní poradci. Pomohou i se sestavením životopisu a zprostředkováním práce.

Vstup mladých nezaměstnaných na trh práce ve Středočeském kraji podporuje projekt „Fandíme mladým.“ Ten chce zvyšovat zejména jejich motivaci a umožnit jim lépe poznat vlastní dovednosti. Na motivační program navazuje možnost rekvalifikace v oblasti grafického designu, tvorby www stránek a administrativních prací, tedy v oborech, které jsou perspektivní a pro mladé lidi i atraktivní. Posledním krokem je pak zprostředkování zaměstnání a umístění účastníků projektu na nová pracovní místa, na která mohou zaměstnavatelé čerpat mzdové příspěvky. Za tímto účelem se pořádají workshopy se zaměstnavateli a i díky nim je již nyní část mladých uchazečů o práci úspěšně zaměstnána.

Další výraznou pomoc absolventům nabízí projekty „Oborné praxe pro mladé do 30 let.“ Celkem 14 jich v každém kraji ČR realizují krajské pobočky Úřadu práce ČR (ÚP ČR). Projekty mají celkový rozpočet 1,56 miliard Kč a poběží do poloviny roku 2015. Cílem je pomoci mladým lidem evidovaným na úřadu práce začlenit se na pracovní trh zajištěním odborné praxe u zaměstnavatelů, kteří mají zájem pro ně vytvořit pracovní místa. Podporován je i pracovní a osobnostní rozvoj absolventů.

Z celkového rozpočtu projektů Odborné praxe pro mladé do 30 let ve všech krajích ČR jsou nejvyšší částky rozděleny do Ústeckého, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje, kde počet absolventů evidovaných na Úřadu práce ČR patří k nejvyšším v republice. Například v Jihomoravském kraji bylo k 30. dubnu evidováno na ÚP ČR 3536 absolventů, z toho je 2815 bez pracovní zkušenosti. To se ale postupně může změnit. Uvedené projekty by totiž mladým lidem měly pomoc získat zejména takové odborné znalosti, které po nich zaměstnavatelé v daném regionu budou vyžadovat.

Že situace na trhu práce není snadná, si uvědomují sami absolventi. Podle on-line ankety mezi absolventy, která se realizovala v rámci kampaně Větší šance, až 56 % z nich vidí svoje vyhlídky na získání práce přímo ve vystudovaném oboru špatně. Více než tři čtvrtiny oslovených absolventů již má pracovní zkušenost na jednom místě delší než měsíc – 34 % v jiném oboru a 43 % přímo ve svém oboru.

Třetina respondentů ankety se domnívá, že jim hledání práce bude trvat dva až tři měsíce, pětina je připravena hledat i půl roku. Pesimistů, kteří předpokládají, že budou hledat ještě déle, je 16 %, oproti optimisticky naladěným 6 %, kteří odhadují, že najdou práci do měsíce. Nejčastěji hledají absolventi práci na internetu (44 %) nebo přes známé a kamarády (43 %).
K počátku srpna 2014 dosáhl počet schválených projektů OP LZZ 5 416 a jejich objem 65,7 mld. Kč, což představuje 112 % z celkové alokace OP LZZ (výše závazků přesahuje alokaci programu vzhledem k předpokládanému nedočerpávání prostředků realizovaných projektů). Celkem bylo podpořeno 1 674 000 lidí.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!